Медицина

Мақалада нутрициология кафедрасы профессор- оқытушылар құрамының «Саламатты Қазақстан 2011-2015ж.» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруда медициналық жоғары оқу орындарындағы білім беру моделдерінің кеңінен қолданылып, интербелсенді әдістер тиімділігінің оқу үрдісіндегі маңызы берілген.
2012
Бүйрек үсті безі гормондарының қалыпты және стрестік жағдайдағы тәуліктік динамикасының энтропиялық көрсеткіштерін зерттеу

Берілген мақалаДа термодинамика әДістері мен заңДарын тірі жүйелер ағзасынДағы физиологиялық, биохимиялық процестерге қолДану мүмкінДігі қарастырылаДы
2019

Мақалада дәрілік өсімдіктер мен фитопрепараттардың сапалығына қойылатын фармакопеялық талаптарға шолу жасалған. ҚР фармацевтикалық өндірісінің дамуына байланысты жергілікті дәрілік өсімдіктердің сапасын тексеру және оларды стандарттау, шетелден алынатын дәрілік өсімдіктердің сапасын тексеру, қазіргі уақытқа дейін актуальды мәселе болып табылады.
2012

Анемия туындауының негізгі себептерінің бірі дұрыс тамақтанбаудың нәтижесі болып табылады, әлемдік мәселенің бірі болып саналады және ең көп таралған түрі темір-жетіспеушілікті анемия
2019

Мақалада нутрициология кафедрасы ұжымымен «Саламатты Қазақстан 2011-2015»мемлекеттік бағдарламасында көзделіп отырған міндеттерді жүзеге асырудағы атқарылған іс-шаралар мен қол жеткізген жетістіктері берілген.
2012

Бүгінде еліміздің егемендігінің тұрақтылығына дәлел болатын іс шаралар көптеп жүргізілуде. Қандай қоғамда болмасын тәуелсіздіктің биігін көрсететін дәстүрлі рухани байлығымыздың тұғыры мемлекеттік тілдің мәртебесі деп айта аламыз.
2012

Бекітілген контингент арасында жүргізілетін профилактикалық медициналық тексеру, диспансерлік есепке алу, алғашқы мүгедектікке шығу, алғашқы аурушаңдық көрсеткіштері динамикада көрсетілген
2012