Шығарма

Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр болар- лықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап етіп отыр. 
2015

Мақалада синонимдік және антонимдік перифраздардың көркем шығармаларда қолданылуы қарастырылады (С.Мұқановтың «Ботагөз» романынан мысалдар келтірген)
2017

Элемге танымал Испания елінің даңқты суретшісі Павло Пикассо өзінің «Герника» картинасы арқылы атағы шығып, дүние жүзіне кеңінен мәлім болған
2018
Әлемді таң қалдырған сурет пен суретші немесе «герника» картинасы туралы

Перифраздардың қазақ тіл білімінде зерттелуі қарастырылады.Перифраздардың түрлері, ерекшеліктері көрсетіледі. Қ. Жұмаділов, I. Есенберлин, М. Баққожа шығармалары бойынша перифраздардың қолданысы талданады.
2018
Тег: Шығарма

Бүл мақалада бейнелеу өнерінде тарихи оқиғалар бейнеленген шығармалардың ерекшеліктері мен суретшінің шеберлік деңгейін анықтау. 
2018

Мақала сөйлеу тілінің элементтері кейіпкерлердің тілдік қарым-қатынасын толықтырып, айтылар ойды жеткізуде, кейіпкер бейнесін ашуда мәні үлкен екендігін көрсетіп, қарастыруға арналды.
2020
Тег: Шығарма

Мақалада фольклордың қалыптасуы, қазақ халқының əн-куй өнерінің дамуына əсерı мен олардың ерекшеліктері, қазақ халқының рухани байлығы мен құндылықтарды сақтаудағы алатын орны туралы мəселелер қамтылған
2020