Шарттар

Мақалада инновациялық жүйе ретіндегі білім беру қызметі нарыңының даму ерекшеліктері қарастырылған
2014
Көпдеңгейлі инновациялық жүйе ретіндегі білім беру қызметі нарығының даму ерекшеліктері

Аталмыш мақалада агроөнеркәсіп кешенінде инновациялық дамуының тиімділігі,мәселелері жайлы қарастырылған
2015
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешеніндегі инновациялық дамуының мәселелері мен болашағы

Аталмыш мақала Қазақстан Республикасында жүргізілген бухгалтерлік есеп және салық салудың негізгі реформалау этаптарын қарастырады. Қолданысқа ие және бұрынғы заңнамаларды салыстырулар келтірілген.
2015

Мақалада Қазақстан Республикасында адам саудасы саласында заңсыз кәсіпкерліктің алдын алу және оны тергеу бойынша ғылыми-зерттеулік сараптаманы өзектендіру бойынша мәселе қозғалған.
2015

Мақала ҚР Бүкіләлемдік сауда ұйымына ену: тарифтер және сауданы дұрыс жүргізу ережелері, импорттық баждар, халықаралық келісім-шарттар және ҚР-ның ДСҰ- ға кірудегі жағымды және жағымсыз жақтары туралы жазылған
2015

Бұл мақалада Қазақстандағы мемлекеттік қызметтің жаңа моделдін мақсаттары мен міндеттері сипатталған және оны іске асыру мен бағалау тетіктері қарастырылған.
2016

Аталмыш мақалада Қазақстандағы тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесінің ролі мен мәні қарастырылады
2018
Ипотекалық несиелеу және тұрғын үй құрылысы саласында "қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" ақ-ң іс-әрекетін бағалау

Бұл мақалада 1992 жылы Ташкенттегі Ұжымдық қауіпсіздік келісім-шарты қабылдануынан бастап Ұжымдық қауіпсіздік келісім-шарт ұйымының (ҰҚШҰ) қалыптасуына дейін посткеңес республикалардың əскери-саяси ықпалдасудағы эволюциясының негізгі кезеңдері қарастырылады. Авторлар ҰҚШҰ-ның қазіргі халықаралық қатынастардағы өздерінің мүшелерінің қауіпсіздікті қамтамасыздандырудағы маңыздылығына тоқталған.
2012

Бұл мақалада мәмілешарт түсінігі туралы қарастырылған. Екі немесе одан да көп жақтың аза­ маттық құқықтар мен міндеттерді анықтау, өзгерту немесе тоқтату туралы келісімі ретіндегі келі­ сімшарт. Бұл анықтамада мәмілешарт туралы айтылғаны анық. Келісімдер, шарт ретінде, заңдық фактілерден айырмашылығы да, мазмұны да жоқ. Оған тек келісімшарттан шыққан келісімдік құқықтық қатынас ғана ие. Сонымен қоса, басқа да құқықтық қатынастардағыдай келісім мазмұнын контрагенттердің өзара құқықтары мен міндеттері құрайды. Әдебиетте құқықтық қатынастардың пайда болу негізі ретіндегі келісім түсінігі мәселесі бойынша бір біріне сәйкес келе бермейтін көз­ қарастар білдірілген болатын. Мысалы, ресейлік заңгер­ғалымдар М.И. Брагинский мен В.В. Вит­ рянский АҚШ Бірыңғай сауда кодексіне көңіл аударады. ҚР Азаматтық кодексінде «шарт» және «келісім» ұғымдарымен қатар тағы бір ұғым кеңінен қолданылады – ол «келісім беру» ұғымы. «Келісім беру» «келісім» ұғымына қарағанда заңдық фактілерге тән салдарды туындатпайды.
2014
Тег: Шарттар

Қазіргі нарықтық жағдайда жермен жасалатын мәмілелер үлкен маңызға ие болып тұр. Жер нарығының қүннен-күнге дамуы, жермен жасалатын мәмілелер түрлері мен санының өсуіне себепкер болып жатыр.
2009

«Құқықтың қайнар көзі» ұғымы тек мемлекет және құқық теориясымен ғана зерттеліп қоймай, сонымен қатар құқық шығармашылық, құқықты қолдану, құқықты жүзеге асыру сияқты мемлекеттің тәжірибелік қызметіне қатысты болғандықтан, құқықтың қайнар көзі мәселелері құқықтық ғылымда едәуір қызығушылық тудырады. Сондықтан құқықтың қайнар көздерін жете қарастырып зерттеу, оларға ғылыми талдау жасау қазіргі құқықтық мемлекет қалыптастыру кезеңіндегі қажеттілік.
2009

Көп жағдайда кепіл туралы шарт құқық қатынастарының пайда болуының негізі болып табылады. Кепіл туралы шарттың маңызды жағдайларының бірі, ол заңмен көрсетілгендей тараптардың арасында кепіл мен оны бағалау құны, кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің мәні, мерзімі мен мөлшері жөнінде келісім болу қажет. Бұл жағдай міндетті түрде кепіл туралы шартта көрініс табуы керек. Сонымен қатар кепіл туралы шартта кепілге салынған мүліктің қай тараптың иелігінде қалатындығы жөнінде және сол мүлікті пайдалануға болатындығы не болмайтындығы жөнінде міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Кепіл туралы шартта осы аталған мән- жайлардың көрініс таппауы, оның жарамсыздығына әкеп соғады.
2009
Тег: Шарттар