Денсаулық

Мақалада ересек тұрғындардың денсаулық жағдайы мен медициналық сауаттылығын бағалау қарастырылған. Зерттеу нәтижелері азаматтардың арасында өз денсаулығы үшін ынтымақты жауапкершілікті одан әрі қалыптастыру бойынша
2016

Мақалада болашақ дәрігер студентті кәсіби түрде құзіретке бағдарланған бағыт бойынша дайындаудың жоғарғы оқу орындарында ұсынылған әдістерін зерделеу қарастырылған
2016

Мақалада Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының дамуы жаңа институционалды өзгерістерге байланысты денсаулық сақтау саласын ақпараттау мен стандарттау халықаралық қағидаларына сүйене отырып, жаңа қүралдарға қолжеткізу қажеттігі туралы айтылған.
2013

Демографиялық мәселелердің бірі болып халықтың қартаюы болып табылады. Күрделі әлеуметтік және медициналық мәселелері бар егде адамдар сапалы медициналық-әлеуметтік көмекті талап етеді
2016
Егде және қарт жастағы адамдардың қажеттілігінің медициналық - әлеуметтік мәселелері

Берілген мақалада балалар және мектеп оқушылар тағамын жасаудағы медициналық -биологиялық әдістер қолдану арқылы ашытылған сүт өнімдері негізін қолдану.
2013

Туберкулез ауруы қоғамдық денсаулық сақтауда әлеуметтік шартты ауру ретінДе және маңызДы мәселе ретінДе жалғасуДа (Б¥¥, 2000). Туберкулез ауруы Дамыған елДерДің сыбағасы болып келеДі, 80% жағДайынДа туберкулез ауруына (15-50 жас) аралығынДағы проДуктивті жастағы адамдар шалДығаДы. (ДД¥, 2010).
2013

Халық денсаулығы республикамыздың әлеуметтік-экономикалық жағдайының басты көрсеткіші. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының турғындарының денсаулығы, тарихи денсаулық сақтау жүйесі қалыптасқан елдердің арасында күрделі орында.
2013

Ядролық полигон "Азғыр" аймақта медициналық-демографиялық жағдай ретінде қолайсыз сипатталады. Республика, облыс, аудан және бақылау ауылдық округі бойынша жалпы деңгейі,
2018

Бул жумыста Қаз¥МУ-нің бастапқы курс студенттерінің утымды тамақтану туралы хабардардылығын анықтайтын сауалнама нәтижелері көрсетілген.
2013

Төмендегі мақалада кезекті медициналық тексерудің аспектілері туралы толық мәліметтер берілген. Медициналық тексеру міндетті және профилактикалық болады.
2013

Ревматикалық аурулары бар науқастардың остеопоротикалық сынықтарын болжау мемлекет үшін тиімді. FRAX есептеу жүйесі көмегімен остеопоротикалық сынық қаупін анықтау экономикалық жағынан тиімді және өте эффективті.
2018