Статьи, год 2019

Математикалық модельде, энтеросорбенттердің көмегімен Pb, Ni, Hg бөлшектерінің кинетикалық, сондай-ақ термодинамикалық қасиеттері сипатталады.
2019
Кинетикалық және термодинамикалық әдістің көмегімен әртүрлі энтеросорбенттерде улы металдардың адсорбциясын зерттеу

Мақалада, егеуқұйрықтарға инфрадыбыстар әсер еткен кездегі өзгерістер көрсетілген. Зерттеу барсысында, 15 және 60 минутта экспозициялық әсерін тигізетін егеуқұйрықтарды инфрациялық сәулелендіру
2019
Егеугеуқұйрықтардың қан жасушаларына инфрадыбыстың әсерін зерттеу

Қатерлі ісік кезінДегі прото-онкоген және онкосупрессор экспрессиясын зерттеу жұмыстары ұзақ уақыт қарқынДы жүргізіліп жатыр. Бірақ, әзірше онкоген экспрессиясы иммунДық ДәрменсізДігімен байланысы зерттелмеген.
2019

Мақалада Қызылорда облысы, Шиелі ауданының Бидайкөл, Ш. Қодаманов және Акмая елдімекендеріне жақын орналасқан уран өндірісінің, адам денсаулығына әсері жайлы және одан қорғану жолдары айтылады.
2019

Мал шаруашылығы азық-түлікпен қамтамасыз ету арқылы көптеген елдерде күнкөріс деңгейін қалыптастырады, сонымен қатар зооноздық аурулардың аурудың таралу жолдарының бірі болып табылады
2019

МақалаДа Шығыс Қазақстан өңірінДе ҚР ДСМ «Санитарлық-эпиДемиологиялық сараптама және мониторингтік ғылымитәжірбиелік орталық» мәліметтері бойынша облыстың ауДанДары мен қалаларДағы кәсіби аурулар құрылымының талДауы жасалған
2019
Шығыс Қазақстан облысы бойынша зиянды еңбек жағдайындағы жұмысшылардың кәсіби ауруларын талдау

Егде жастағы тұрғындардың аурушаңдығы мен өлім көрсеткіштерін түзейтін негізгі себептердің біріне құрсақ қуысы ағзаларының өткір хирургиялық аурулары (ҚҚАӨХА) жатаДы
2019
Құрсақ қуысының өткір хирургиялық аурулары мен олардың асқынуына және өліміне алып келетін қатерлі себептерінің таралу ерекшеліктері

Іш қуысының жабыспа ауруы іш пен кіші жамбас қуысына жасалған операцияларДан кейін ең жиі кезДесетін асқынуларДың бірі болып табылаДы. Бұл асқыну өз кезегінДе беДеулікке
2019

Жұмысымызда артериалды гипертония (АГ) және семіздікпен сырқаттанатын науқастарды артериалды қан қысымы тәуліктік мониторингінің (АҚТМ) өзгерістерін сараптау жүргізілді.
2019

Шолуда бауыр энцефалопатиясына түсініктеме берілген, бұл бүліністің патогенезі туралы ұғымдар заманауи тұрғыда қарастырылған және клиникалық ерекшелігі жөнінде де айтылған жәнеде клиникалық көрінісінің тереңдіктері де келтірілген
2019